Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Devlet düzeni

“Eski Gürcüstan’da devlet düzeni Kartli Kırallığı örneğinde daha iyi görülür. 2000 yıl kadar önce Kartli Kırallığı güçlü bir ülkeydi. Bu dönemde tüm ülkenin tek hakimi Kıraldı. Bu kırallara verilen sıfat ‘Kartlis Mepe’, ‘Didi Mepe’ (Kartli Kralı, Büyük Kral) gibiydi. Krallar ülkenin devlet işlerini yüksek memurlar eliyle yürütürlerdi. Kartvelta Mepe’lerin en büyük yardımcıları ‘Eristavlar’, Ezoz Modzeğvariler’ idiler. Eristavlar bir çeşit eyalet valileri, Ezoz Modzğvariler de saray bakanları idi.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.66, Sorun yayınları)