Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İsa’dan önce 1.yüzyıl .aşlarında Gürcüstan’da toplumsal düzen

“Bu çağlarda Gürcüstan’ın, değişik bölgeleri ekonomik, kültürel ve yaşam biçimi özellikleri ne kadar farklılık gösteriyor idiyse, toplumsal düzen de o kadar farklılık yansıtıyordu.”

Dağlık bölgelerde ilkel toplum düzeni

“Dağlık kesim insanlarının toplumsal düzeni ovalılara nazaran daha basit ve ilkeldi. Doğa koşullarının dağlarda ağır olması tarım uğraşısına olanak tanımıyordu. İş araç gereçleri de pek ilkeldi. Burada yaşayabilmek için halk kitleleri arasında dayanışma kurmak gerekti. Aynı oymağın insanları hak ve yetki bakımından birbirinin aynıydı.

Svanlar’ın başında idareci beyler bulunurdu. Ancak bu beyler kendi başlarına halk adına hiçbir karar veremezlerdi. Bu beylerin başkanlığı altında 300 kişilik bir halk kurultayı görev yapardı. Bu 300 kişilik kurultay değişik Svan aşiretlerinden birer temsilciden oluşurdu. Her temsilci bir oya sahipti. Svanlar’ın özel yetiştirilmiş orduları yoktu. Savaş hali belirdiği zaman beyler ve kurultay üyeleri kendi idari bölgelerinden her yetişkin Svan erkeğini askere çağırırdı. Her Svan erkeği bu çağrıya seve seve koşardı. Kısa süre içinde savaş alanları askerle dolardı. Savaş silahları aynıydı. Bu çağlarda diğer dağlı Gürcülerin durumu da buna benzerdi”.

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.65, Sorun yayınları)