Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Ticaret

“Ova bölgelerde ticaret hareketleri canlıydı, Yaylalarda yaşayan insanlar tuz ve başka gereksinimlerini bu pazarlardan gidermek zorundaydılar. Ovalarda yaşayan Gürcüler arasından dış ülkelerle ticaret yapacak kadar zengin tüccarlar yetişti. Bunlar Hindistan’dan aldıkları malı Hazar kıyılarına kadar getiriyorlar, Hazar’ı kayık ya da gemilerle geçip Kura Irmağı’na ulaşıyorlardı. Kura ırmağı su ulaşımına elverişli olduğu için bu ırmak yoluyla malları Kartli’ye değin getiriyorlardı. Su ulaşımına elverişli olmayan bundan sonraki mesafe Şorapani’deki Kvirila Çayı’na değin dağ yollarıyla gerçekleştiriliyordu. Şorapani’den Pasidi’ye yine su yollarıyla yolculuk yapılır, Karadeniz’e ulaşılırdı. Mallar Karadeniz limanlarından Avrupa ülkelerine gönderilirdi.”
(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.64, Sorun yayınları)