Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Batı ülkeleri yazınında Gürcüstan’a dair yazı ve haberler

“Pompeus askerleri arasında yazarlar, araştırmacılar da bulunuyordu. Bunlar Pompeus seferlerini kaleme alırken işgal ettikleri yeni ülkelerde gördüklerini de kaleme alıyorlardı. Bunlar Gürcüstan hakkında da epey bilgiler kaleme aldılar. M.Ö. Birinci yüzyıl ünlü Yunan yazarlarından Strabon bu yazıları eski bilgilerle birleştirerek yeniden kaleme aldı ve yayımladı. Gürcüstan’ın bu dönemine ait durumunu bu yazı ve haberlerden öğreniyoruz.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.63, Sorun yayınları)