Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Albanya

“Albanya bugünkü Azerbaycan’ın eski ismidir. Öteden beri bu topraklar üzerinde değişik Kafkas toplulukları yaşıyordu. Söz konusu çağda bu topluluklar birleşik bir krallık kurdular.

Albanya Krallığı yüzyıllar boyu Gürcüstan’la politik, kültürel ve ekonomik bağlarla bağlıydı. Daha sonraki feodal çağlarda bu ülkeye yabancı akıncılar geldi. Bu yabancılar arasında en önemlileri Türk kökenli toplumlardı. Böylece bu topraklara yerleşen Azeri Türkleri Gürcüstan’la komşu oldular.

Ermenistan ve Albanya’da Pompeus işgalleri

M.Ö. 66 yılında Romalılar’ın yeni komutanı Pompeus, Mitridate’yi kesin yenilgiye uğrattı. Mitridate kaçarak Kolheti’ye sığındı. Bir kışı burada geçirdikten sonra askeri güç oluşturmak için kuzey ülkelerine doğru uzandı.

Sıra Mitridate’nin bağlaşığı ülkelere gelmişti. Pompeus önce Ermenistan’a saldırdı, Tigran’ı itaat altına aldı. Ardından İberya ve Albanya toprakları üzerine yürüdü. Albanlar Pompeus’a karşı sıkı bir savunma savaşına girdilerse de baş edemediler. Barış istemek zorunda kaldılar.

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.62, Sorun yayınları)