Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Doğu Roma işgal hareketleri

“Mitridate’nin kaderi yüzüne gülmedi. Romalılar kısa süre sonra Mtridate idaresine son verdi. Romalılar M.Ö. 3. Yüzyıl sonlarından itibaren dünya sahnesinde politik varlık olarak ortaya çıktılar. 2. Yüzyıl başlarından itibaren yerlerinden taşıp Asya ülkelerine ayak bastılar. Aynı yüzyıl içinde Anadolu artık bir Roma ülkesi hali geldi. Romalıların Küçükasya’da kurdukları düzen, halkın sırtına yükledikleri ağır vergiler, memurlarının kaba davranışları halkı bizar etti. Giderek Anadolu halkında Romalı boyunduruğuna karşı başkaldırma ateşi tutuşturdu. Mitridate bu durumdan yararlanmak istedi. Aslında Mitridate, kendi ülkesi dışında sürdürülen Romalı zulmü ile ilgilenmiyordu. O kendi ülkesinin çıkarlarına bakıyordu. M.Ö. 88. - 65. yılları arasında patlak veren Roma-Mitridate savaşı yirmi yıl kadar sürdü. İç ayaklanmalar, kargaşa nedeniyle gücünü epey kaybeden Romalılar bu savaşta başlangıçta epey sıkıntılara düştüler. Ancak sonra toparlanıp savaşın kaderini kendi çıkarları doğrultusunda değiştirdiler. Romalılar Mitridate ve onun bağlaşıklarını teker teker yendiler.

Roma-Mitridate savaşı sırasında Ermeniler, Albanlar ve Iberya (Gürcüler) Mitridate tarafını tuttular. Ermenistan M.Ö Birinci yüzyıl ilk yarılarına doğru güçlü bir ülke görünümüne ulaştı. Bu yıllarda Ermenistan tahtında Kral Tigran 2 bulunuyordu.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.61, Sorun yayınları)