Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Eski Yunan haber ve söylencelerinin önemi

“Gürcüstan hakkında kaleme alınan eski Yunan haber ve bilgiler Gürcü toprağının bağrından çıkarılan arkeolojik kalıntılara da ışık tutmaktadır. Kültür bitkileri, evcil hayvancılık, madencilik-metalurji teknolojisi hakkındaki bilimsel saptamalar ve sonuçlar bu bilgilerle birleştirilince, M.Ö. 6. ve 5. Yüzyıllar Gürcü yaşantısı hakkında daha net ve sağlıklı portreler elde edebiliriz. Eskiden beri Argonavt öyküsünün Kolheti’de altın üreticiliği ile doğrudan ilişkisi olduğuna inanılır. Ünlü Yunanlı coğrafyacı Strabon’un ifadesine göre: “Kolheti ve Svaneti topraklarındaki akarsular, dağlardan altın zerrecikleri sürükleyip getiriyorlar. Bunları barbarlar ince delikli tahta kovalarla ve yünlü derilerle yakalayıp biriktiriyor. Altın koç postunun buradan kaynaklandığı” söyleniyor. Bir başka Yunanlı yazar Khoraks Pergameli’nin iddiasına göre de, “Altın post öyküsü aslında post üzerine yazılmış bir altın üretme metodunun adıdır. Argonavtlar’ın hedefi bu değerli metodu içeren postu elde etmekti.”

Gürcüstan akarsularında altın zerrecikleri bulunduğu söylentisi bir gerçektir. Yukarıda da gördüğümüz gibi tarihi Gürcüstan topraklarında altından başka, demir, bakır, gümüş vb. madenler de çıkarılıp işleniyordu. Bu geleneksel sanat Gürcü sanatkarları tarafından günümüze korunmuştur. Raç’a bölgesinde “Sarkine” (Demirhane) adıyla bilinen geniş bir alan vardır. Bu alan “Cecori” ve “Kvedruli” vadilerini kapsar. Burada yaşayan “Demir adamlar” maden üretim ve işleme işinde birlik oluşturmuşlar, çeşitli şaheser eşya ve aletler meydana getirmişlerdi. Bu ustalar daha kaliteli maden elde etmek için bazı bilimsel metotlar kullanıyordu. Eriyiklerin içine bir çeşit toprak atıyorlardı.

Bu toprak çeşitlerinden birine onlar “Manganez” adı veriyorlardı. Bu sayede demiri yumuşatıp ona çok hassas biçimler veriyor, kılçık, diş ve kanallar açıyorlardı. Altın Post öyküsü Gürcüstan’da yetiştirilen bol yünlü iyi cins koyunları anlatmak için de söylenmiş olabilir. Bu tarihsel Gürcü koyun cinsi günümüze değin korunmuş “İmereti koyunu” adıyla ün yapmıştır. Bu cinsin yünü pamuk gibi ince yumuşaktır. Bu cins koyunlar Hattiler tarafından üretilirdi.

“Çelik sapanla tarla süren bakır tırnaklı boğalar” deyiminin anlamı; Yunan inancına göre eski Kolhlar usta birer toprak işleyicisi idiler. Onlar tarım araçlarını çelikten imal edecek kadar teknikte ileriye gitmişlerdi.

Gerçekten Gürcüstan’da toprak işleyiciliğinin, bağ bahçe yetiştiriciliğinin derin bir tarihi geçmişi vardır. İnsanoğlunun temel besin maddesi olan buğday burada önemli bir yer tutardı. Bilim adamlarının inancına göre, kültür türü buğdayın anayurdu Güney Kafkasya ve Küçükasya’dır (Anadolu). Gürcüstan’da kültür buğdayı cinslerinden 12 çeşit orijinal, yerli, 130 çeşit de melezleme tür korunmuştur Bu kültür çeşidi buğday türlerinden “Maha” ve “Zanduri”ye dünyanın hiçbir yerinde rastlanmamaktadır. Bilim adamlarının inancına göre: Bu tür buğday insanoğlunun yabani türlerden ıslah ettiği ilk kültür çeşidi buğdaydır. Bu tür buğday bugün batı Gürcüstan’ın bazı yörelerinde yetiştirilmektedir. Maha ve Zenduri buğday çeşitlerinin hasadı bildiğimiz el orağı ile değil “Şnakvi” adı verilen özel bir biçme aletiyle yapılmaktadır.

Zugdidi bölgesindeki arkeolojik kazılarda, bir korgan içinde rastlanan buluntular arasında, kestane, kayın fıstığı, meşe kozalağı, fındık, Maha buğdayı, arpa, darı, Kvrima (Setaria Italika Moharium), (Darı türünden bir bitki)nin bir arada bulunması üç bin yıl öncesine dayanan eski Yunan belgelerini ve bilim adamlarını doğrulamaktadır. İlerlemiş tarım işçiliği için geliştirilmiş teknik aletler gerekliydi. Gürcü insanı bunu başarmıştır. Bunu gösteren örneklerden Raç’a sapanları ilgi çekicidir. Raç’a sapanı günümüz modem fabrikasyon pulluk modelinin atası sayılabilir.

Medea’nın medyumluğu ve eczacılık becerisi: Zamanın Gürcü toplumunun tıp alanında ne kadar ilerlemiş olduğunu göstermektedir. Gürcüler günümüzde de birçok bitkisel halk ilaçları yapım ve kullanımına önem veriyor.

Deri üzerine yazılı altın toplama metotları haberi: 0 çağların Gürcüstanı’nda kültür ve yazım işinin varlığını ve önemini gösterir. İ.Ö. 3 Yüzyıl Yunan yazarları, “Kolhlan’n evlerinde tahtalar üzerinde çizilmiş atalarından kalma şemalar var. Bu şemalar gezginler için denizleri, nehirleri, kara parçalarını, yolları, dağları gösteren çizgilerdir. Bu tahtalar coğrafya haritaları olsa gerek” diyorlar.

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.53, Sorun yayınları)