Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gürcüstan’da sınıflar arası mücadele

“Köylü kesim ağaların düzenine kolay kolay boyun eğmek, emeklerini ona peşkeş çekmek, kendini aşağılatıp ezdirme niye­tinde değildi. Nihayet köylü emekçilerle ağalar arasında kıyasıya bir boğuşma başladı. Bu boğuşma uzun ve acımasız çıktı. Bu savaş emekçi köylülerin yenilgisi ağalığın da zaferi ile sonuçlandı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili,Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.214, Sorun yayınları)