Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İç durumun daha da kötüye gitmesi

“Dış ülkelere bağlanan ümitlerin sönüp gitmesi Gürcü Kralını iç karşıtlarına taviz vermeye zorladı. Uyuşmazlık giderek daha büyük boyutlara ulaştı. 16. yüzyılda kralla Samtshe Atabegi arasındaki anlaşmazlık o dereceye vardı ki Atabeg kilise yönetimini bile Gürcü Katalikosluğundan ayırıp bağımsız hale getirmeyi planladı. Bunu da başardı. Böylece 16. yüzyıl içinde Gürcüstan Kartli, Klarceti, İmereti kırallıkları ile Samtshe Atabegliği olarak dört parçaya bölündü.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.213, Sorun yayınları)