Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Bagrat-Uzun Hasan anlaşması

“Gürcü Kralı Bagrat Uzun Hasan'la anlaşmaktan başka çıkar yol olmadığını düşündü. İranlılara anlaşma teklif etti. Uzun Hasan anlaşma karşılığı Gürcüler’den 16.000 Duka altın lira ile Tbilisi'nin kendisine bırakılmasını şart koştu. Bu istek pek ağır ve kabul edilesi istek değildi. Bu nedenle barış anlaşması gerçekleşemedi. Uzun Hasan askeri hareketi yineledi. Bu kez Samtshe yörelerine saldırıp Atskuri kentini yerle bir etti.

Eskiden olduğu gibi bu durum karşısında Bagrat4 ile Samtshe Atabegi Kvarkvare anlaşıp dayanışma ihtiyacı duydular. Bunu öğre­nen Uzun Hasan Samtshe sınırlarını terk edip uzaklaştı. Fakat Lore topraklarını elinde tutmayı sürdürdü. Tbilisi kentini de boşaltmadı. Üstelik 500 kadar Gürcü insanını da tutsak edip İran'a götürdü.

Gürcü yenilginin nedeni: Gürcüler Kral Giorgi zamanında 70.000 (Yetmiş bin) savaşçı çıkarma gücüne sahipken Uzun Hasan 40.000 askerle Gürcüstan'a karşı saldırı gerçekleştirmişti. Gürcüstan'da iç barış sağlanmış olabilseydi Uzun Hasan güçlerini püskürtmek şöyle dursun onları ülkelerine kadar kovalamak sorun olmazdı. İç çekişmelerle parçalanıp zayıflayan Gürcüstan düşman askerlerinin at oy­nattığı saha haline gelmişti. Uzun Hasan işgali sonrası Gürcüstan'da durum daha da kötüye gitti. Ancak kısa süre sonra baş gösteren İran iç karışıklıkları Gürcüler’in işine yaradı. Tbilisi ve Ermenistan düşmandan kurtarılabildi.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.210, Sorun yayınları)