Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İran’la Osmanlılar arasında savaş

“Ön Asya'nın iki önemli devleti İran'la Osmanlı arasında 15. yüzyılda bitmez, tükenmez savaşlar başladı. Bu savaşların yıkımları komşu Gürcüstan'a da yansı­yordu. Bagrat'ın krallığı döneminde İran Hükümdarı Uzun Hasan Gür­cü Kralından askeri yardım istedi. Fakat Gürcü Kralından olumsuz ya­nıt aldı.

Uzun Hasan Osmanlılara karşı yürüttüğü savaşta yardım alamadığı Gürcüleri hak ettikleri cezaya çarptırmaya karar verdi. Uzun Hasan Os­manlılar karşısında tattığı yenilginin acısını Gürcüler’den çıkaracaktı. 1477 yılında aniden Tbilisi kentine baskın düzenledi. Kent halkı dağlara sığındı. İranlılar Tbilisi kentini ve çevresini perişan edip Gori'ye doğru ilerlediler. Gori halkı da dağlara sığındığı için düşman kenti boş buldu. Böylece Tbilisi ve Gori kentleri çarpışmadan Uzun Hasan'ın eline geçti.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.210, Sorun yayınları)