Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gürcüstan’da iç barışın bozulması

“Osmanlılar karşısında birleşik Avrupa güçleriyle savaşın olanaksız olduğu anlaşıldıktan sona 1459’da yapılan Gürcüstan iç barış anlaşma­sı geçerliliğini yitirmiş oldu. Bundan sonra Gürcüstan'da başlayan iç savaşlar, kapıya dayanmış düşmanların ekmeğine yağ sürdü.

Gürcü Kıralı ile Atabeg arasında savaş: Gürcüstan'da iç savaşın ateşini yakanların başında Samstshe Atabegi Kvarkvare bulunuyordu. Atabeg Kvarkvare İran Şahı Uzun Hasan'ı da yanına çekerek Gürcü Kıralı Giorgi 8’e karşı savaş başlattı. 1462 yılında Uzun Hasan Samstshe'ye geldi. Kırala karşı açtığı savaşta Kvarkvare'ye destek sağladı. Onu zafere ulaştırdı.

Giorgi 8’e karşı Bagrat ayaklanması: Atabeg Kvark­vare'nin zaferi Gürcüstan'ın durumunu daha kötü hale getirdi. Diğer beylerin de ayaklanmasına neden oldu. Bunlar arasında en aktif ve tehlikelisi, Davit Narin'in torunlarından Kutaisi Eristavi Bagrat'tı. İki yüz­lü davranışları nedeniyle Kral Giorgi Bagrat'ın elinden Kutaisi kentini almış, o tarihten bu yana bu Eristavi Kral'a düşman kesilmişti.

1463 yılında İmereti'deki Çikhori yakınlarında Kıral Giorgi ile Eristavi Bagrat arasında kanlı çarpışmalar başladı. Bu savaşta Kıral Giorgi yenildi. Bu savaşta Kıral Giorgi'nin yenilmesine neden olan, birçok Aznaurun Bagrat safında çarpışmalara girmesiydi.

Fakat buna karşın Bagrat Kutaisi kentini ele geçiremediği gibi Doğu Gürcüstan'da da tutunamadı. Bu durumda savaşın kesin sonucu belirsizliğe gömülmüştü. Kesin sonuç Atabeg Kvarkvare'nin yeni saldırısı sonunda belli oldu. 1465’te kıral savaşı kaybetmişti. Giorgi 8. Atabeg Kvarkvare arasında Samtshe'de yeni çarpışma­lar baş gösterdi. Bu çarpışmalarda da Kvarkvare kuvvetleri ağır basıp Kral Giorgi 8’i tutsak ettiler.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.208, Sorun yayınları)