Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gürcü bağlaşıklarının Osmanlı karşısına çıkmaları

“Görüşmeler anlaşma ile sona erdi. Trabzon Keizar'ı 30.000, Kü­çük Ermenistan beyleri de 20.000 asker çıkarma sözü verdiler. İranlı Türkmen Oymak beyi Uzun Hasan, kendisi de Müslüman olmasına karşın Osmanlılara karşı savaşa girmeyi, münasip bir miktar toprak karşılığında kabul ettiğini bildirdi.

Doğu bağlaşık ülke elçilerinin Roma’ya gitmeleri: Anlaşma sağlandıktan sonra doğu bağlaşık ülke elçileri Avrupa'ya hareket etti. Gürcü Elçisi Nikoloz Tbileli dışında bu elçiler heyetinde Samtshe Atabegi Kvarkvare, Trabzon Keizarı, Küçük Ermenistan ve Uzun Ha­san temsilcileri de bulunuyorlardı. Bu elçiler Papa elçisi önderliğinde Macaristan ve Almanya yolu ile 1460 yılında Roma'ya götürüldüler.

Planların bozulması: Gürcüstan'dan giden elçiler Roma­'da büyük merasimle karşılandılar. Fakat onlar Roma'da ümit verici haberlerle karşılaşmadılar. Papanın tüm çabaları havaya gitmiş, Batı ül­keleri liderleri bu savaş için anlaşmaya varamamışlardı. Gürcüstan'dan giden elçiler durumu öğrendiğinde başlarına yıldırım düşmüş gibi ol­dular. Papa onlara Batı Avrupa liderleriyle bizzat görüşüp savaşa ikna etmelerini önerdi.

1460 yılında elçiler önce Fransa Kralı Karlos VII. ile görüşüp Os­manlılara karşı savaşta mutlaka yer almalarını rica ettiler. O sırada Kar­los oğlu Ludoviko'nun tahta çıkma merasimi oluyordu. Merasimden sonra bu durumu yeni Kral Ludoviko ile de görüştüler. Ancak hiçbir olumlu sonuç alamadılar.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.208, Sorun yayınları)