Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gürcüstan ile görüşme

“1459 yılında Papa'nın elçileri Gürcüstan'a geldiler. Gürcüler Haçlı seferlerinde en önemli katılımcı­lardan biri olacaktı. Papa elçileri Gürcü Kralı Giorgi'nin önüne haritalar, planlar, projeler açarak Osmanlılara karşı nasıl savaşılacağını anlattılar. İstanbul'u nasıl geri alacaklarını izah ettiler. Bu açıklamalar Gürcü Kralını ve devlet adamlarını o derece etkiledi ki, onlar planlanandan daha büyük işler yapabileceklerini söylediler.

Bu sırada Gürcü Kralı ile bölgesel beylikler arasında gerginlik yaşanmasına karşın, Osmanlılara karşı birlikte savaşmanın önemi karşı­sında gerginlik ve özel çıkarlar ikinci plana itildi. Beyler kralla anlaşa­rak savaş planlarını birlikte gerçekleştirmenin yoluna koyuldular. Batılı ülkelerin İstanbul'u Osmanlılardan temizlemesi sırasında Gür­cüler de Anadolu da Osmanlı tehdit ve baskılarını bertaraf edeceklerdi.

Bu kadar geniş kapsamlı proje için büyük asker gücüne ihtiyaç var­dı. Gürcülerin çıkarabileceği 70.000 asker bunun için ye­terli değildi. Bunu düşünen Gürcü politikacılar Trabzon Keizarlığı'ndan ve Küçük Ermenistan krallarından destek istemeye karar verdiler. Gürcüler yakın doğu ülkeleri arasında Osmanlılarla kavgalı bulunan Müslüman ülkelerden de askeri destek almanın mümkün olacağını düşünüyorlardı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.207, Sorun yayınları)