Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

İstanbul işgalinin Gürcüstan açısından önemi

“Aslında kötü olan Gürcülerin durumu Türklerin İstanbul'u almasıyla daha da kötüye gitti. Yeni durum Gürcü ekonomisine olumsuz etki ya­rattı. İç ve dış ticaret durdu, kentsel yaşam zorlaştı. Kent merkezleri kü­çüldü, yoksullaştı. Gürcüstan'ın zararı bununla da kalmadı. Onun Av­rupa kültür dünyasıyla da bağları kopmuş oldu.

Harap olmuş Gürcüstan üretimi kendi iç tüketimini karşılamakta bi­le yetersiz kalıyorken ihracattan söz etmek yersizdi. Bununla beraber 15. yüzyıl boyunca özel para basımına ara veril­medi. Madeni Gürcü parası kentlerde, ova yörelerde, yol boyu yerleşim birimlerinde kullanılıyordu. Dağlık bölgelerde ise eskiden olduğu gibi canlı hayvan karşılığı takas usulü işliyordu. 15. Yüzyıl Gürcü gümüş paraları düşük değerde, küçük boyutta bir para idi. Bu, Gürcüstan'ın o tarihlerdeki sıkıntılarının bir göstergesidir.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.207, Sorun yayınları)