Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yeni beyliklerin sivrilmesi

“Sarsıntı belirtilerinin biri de 13. yüzyıldan bu yana özerkliğe sahip bulunan Samtshe Beyliği dı­şında bazı yeni beylerin türeyip özerklik istemeleriydi. Bunlardan Abhazeti ve Samegrelo da özerklik ilan ederek bir "SABEDİANO" Beyliği kurduklarını açıkladılar. Öte yandan Guria da başına buyruk beylik olduğunu iddia ediyordu. Bu beylikler şimdilik merkezi Gürcü Krallığı'na bağlılıklarını gösteriyorlardı, ancak eski Eristavlık siste­minden değişik bir yönetim biçimi benimsiyorlardı. Kendilerini özel varlık sayıyorlardı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.206, Sorun yayınları)