Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gürcü tahtında ilk sarsıntı belirtileri

“Ölen Kral Vahtang yerine 1446 yılında kardeşi Giorgi VIII. oturdu. Giorgi VIII. yıllarını saraya karşı başkaldırmış beylerle mücadele ile geçirdi. Bu arada eyalet feodalleri başkaldırmıştı. Bunlar arasında en önemli ve en tehlikelisi Samtshe Feodaliydi.

Kvarkvare Cakeli ile mücadele: Bu sırada Samtshe Beyliği içinde taht çekişmeleri başladı. Kvarkvare, kardeşinin oğlu Ağ­buğa'ya karşı tahtta hak iddia ediyordu. Kral Giorgi bu çekişmede Ağ­buğa tarafını tutmayı tercih etti. Bu, Kvarkvare'nin kendisine cephe al­masına neden oldu. Ancak 1451 yılında Ağbuğa öldüğünde kral, Ata­beg'lik makamına Kvarkvare'yi onayladı. Kvarkvare krala karşı barış­maz tutumunu sürdürdü. Bağımsızlık mücadelesinde ısrar etti.

Kvarkvare kilise bağları da dahil olmak üzere Gürcüstan Krallığı'ndan bağımsızlık koparmak için yoğun mücadeleler başlattı. Kvarkvare'nin arzusuna göre Samtshe Kilisesi kendi başına ayrı bir Piskoposluk olmalıydı. Başına da Matskvereli (Atskuri) Episkopusu getiril­meliydi. Matskvereli Mtsheta'daki Gürcü Katalikosluğa hesap verme­meliydi.
Mtsheta Katalikosluğu bu savaşta Samtshe feodalini yenilgiye uğ­rattı. Gürcü kilisesinin birliğini, bütünlüğünü korumayı başardı. Fakat bu gelişmeler Gürcü Krallığı'nda sarsıntıların ilk belirtileriydi.”
(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.205, Sorun yayınları)