Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kral otoritesinin zayıflaması – Feodallerin güçlenmesi

“Aleksandre döneminde kralın gücünün zayıfladığı, feodal­lerin güç kazandığı hissedilir derecede göze çarptı. Buna uzun savaşla­rın yıkım, sıkıntı ve kargaşası neden olmuştu. Kral otoritesinin zayıflamasına neden olan etkenlerden biri de biz­zat kral ailesinin disiplinsiz tutumuydu. Kralın eşi, çocukları kardeşleri devlet işlerine burnunu sokmaktan çekinmiyorlardı. Feodaller arasında giderek kavgalar, gürültüler baş gösterdi. Kral ai­lesinin feodaller arasında taraf tutması kavgaların kızışmasına neden oluyordu. Kral ailesiyle yakınlık, dostluk kuran feodaller diğer Azna­urlara karşı güçlü duruma gelmiş oluyorlardı. Bu da rekabet ortamını ve intikam duygularını kamçılıyordu. Feodaller arasındaki sürtüşmeler giderek büyüyüp yayıldı. Bu sürtüşmeler kral ailesi arasında huzursuzluk yaratıyordu. Aile uyuşmazlığı nedeniyle 1442 yılında Aleksandre 1’in krallık makamın­dan feragat etmesine neden oldu. Aleksandre krallıktan feragat ettikten sonra kiliseye çekilip rahip oldu. Aleksandre’nin yerine tahta oğlu Vahtang çıktı. Vahtang 4 yıl kadar iktidarda kaldı. Ölümüyle taht boşal­dı. Kral Vahtang Kartli Aznaurları ile mücadeleye girişmiş, onları devlete karşı ihanetle suçlamıştı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.205, Sorun yayınları)