Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

ON BEŞİNCİ YÜZYILDA GÜRCÜSTAN'IN DURUMU ÜLKE BİRLİĞİNİN BOZULMASı

Aleksandre 1’in tahta çıkması

“Kral Konstantine'nin ölümünden sonra Gürcü tahtına 1412 yılında, oğlu Aleksandre çıkarıldı.

Aleksandre’nin ülkesi: Aleksandre Birleşik Gürcüstan Kralı'ydı. Ancak bu Birleşik Gürcüstan toprakları artık Büyük Bagrat dönemi kadar geniş değildi. Doğudaki Haçeni (Karabağ) ülke sınırları dışında kalmıştı. Ülkenin güney sınırları iyice daralmış, Ani kenti Gür­cüstan'dan koparılmıştı. Gürcüstan'ın en önemli kalelerinden biri olan Lore de düşman eline geçen yerler arasındaydı. Lore stratejik bir dağ bölgesiydi. Bu sınırlardan Gürcüstan'a saldırmak düşmanlar için kolay ve pek hızlı olurdu. Gürcülerin Lore'yi kurtarması pek güç olacaktı. Aleksandre 1431 yılında buna cesaret etti ve Lore ovalarına girdi. Bu­raları tekrar ülkesine kattı. Bu zafer politik ve askeri açılardan olduğu kadar ekonomik açıdan da büyük önem taşıyordu. Çünkü Lore ovaları hayvancılık sektörü için vazgeçilmez öneme sahipti.

Lore'den sonra Sivnieti (Karabağ ve çevresi) de kurtarılıp ülke sı­nırları içine alındı. Sivnieti ve çevresinin ülkeye katılması pek seyrel­miş Gürcü nüfusuna 60.000 hane (300.000 nüfus) insan kazandırdı.

Gürcüstan nüfusu ülkenin büyüyüp güç kazanmasından sonra Müs­lüman ülkelerden kaçıp buraya sığınan Ermeni göçmenlerin gelişi ile de yoğunlaşmasını sürdürdü. Gürcüstan'a sığınan Ermeniler burada çok elverişli çalışma ve yaşama ortamı buluyorlardı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.204, Sorun yayınları)