Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Timur Ordusu ile barış anlaşması

“Acımasız çarpışmalara karşın Timur 1403 yılı 12 Aralık günü aniden savaşı durdurma emri verdi. Bu kadar ağır koşullar içinde savaşmak Tatarlar için pek kolay olmuyordu. Derin ve karanlık ormanlar, daracık vadiler, halkın direnci Timur’a büyük zararlar açıyordu. Artık savaşın sonu görünüyordu. Timur askerlerinin sabırları tükenmiş, bezginlik içine düşmüşlerdi. Timur’un da Kral Giorgi’yi ele geçirme ümidi kalmamıştı. Bu karışık işler Timur’un öteki ülkelerde yapacağı operasyonları geciktiriyor, zorlaştırıyordu. Bundan dolayı savaşı durdurma kararı verdi. Yorgun, bitkin askerlerini Doğu Gürcüstan’a götürdü.

Timur’un elinde bulunan tutsak Gürcü subaylar Kral Giorgi’ye mektup göndererek, ‘Timur’la anlaşma yapmazsan tüm Ermeni halkının kılıçtan geçirileceğini’ haber verdiler. Anlaşıldığına göre bu mektup Gürcü subaylara bizzat Timur tarafından dikte ettirilmişti.

Kral Giorgi de savaşın daha fazla uzatılmasının mümkün olmadığını düşünüyordu. Timur’a barış önerisi gönderdi. Timur barışmaz tavırlar takındı. Gürcü elçilere şöyle dedi, ‘Ben barışa razı değilim. Ama Noyanlarımla Gürcü rahipler baskı yapıyorlar, yalvarıyorlar. Onları kıramıyorum’. Timur, bu savaşı daha uzun zaman uzatabilecek güce sahip olduğunu, ancak Gürcüler açısından anlaşmanın zorunlu hale geldiğini ima ediyordu. Gerçekte ise barış anlaşması Timur için de kaçınılmaz hale gelmişti. Timur Gürcülerle imzaladığı barış anlaşmasını büyük eğlencelerle kutladı.

Anlaşma koşulları

Gürcü Kralı Giorgi Timur’la bizzat görüşmeye yanaşmadı. Timur’un ileri sürdüğü bu koşul yerine getirilmemiş oldu. Timur buna katlanmak, taviz vermek zorunda kaldı.

Kral Giorgi Timur’a birçok değerli hediyeler gönderdi. Bunlar arasında üzerinde ‘Timur’ yazılı 1000 Altın Tanga (Lira), 1000 baş at, birkaç top kumaş, altın, gümüş, billurdan yapılmış kaseler, bin adet 18 miscallik Lal taşı da bulunuyordu. Buna pek sevinen Timur toparlanarak Tbilisi’ye geldi. Barış anlaşmasına karşın hıncını alamayarak Tbilisi’de ve çevresinde ayakta gördüğü her şeyi temeline kadar yerle bir etti. Karabağ yolu ile Gürcüstan’ı terk edip gitti. Bu tarihten sonra Timur çok yaşamadı. 1405 yılında öldü. Onun tarafından mahvedilen ülkeler az da olsa rahat nefes alma olanağına kavuştu.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.201, Sorun yayınları)