Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gürcüstan’ın uluslar arası öneminin artması

“Gürcüstan’da ülke birliğinin, toprak bütünlüğünün sağlanması ve İlhanlılara bağımlılıktan kurtulmasından sonra Kral Giorgi 5 Avrupa ülkelerine karşı daha aktif politika geliştirme çabalarına girdi.

Trabzon Keizarlığı’na el koyma

Kraliçe Tamar tarafından kurulup Gürcü koruyuculuğuna alınmış olan Trabzon Devletine Giorgi 5 tarafından büyük önem verildi.

1341 yılında Türkler Trabzon’u işgal edip başkenti ateşe verdiler, halkını da kılıçtan geçirdiler. Trabzon eski Keizarı’nın kız kardeşi Ana Hutlu o sırada kilise rahibeliği yapıyordu. Türklerin gelişi üzerine üniformasını çıkarıp Gürcüstan’a kaçtı. On gün sonra temin ettiği Gürcü askerleriyle ülkesine döndü. Bizans Keizarı’nın kızı İrine’yi tahttan indirip yerine oturdu. Kuşkusuz bu, Gürcü sarayında planlanmış işti. Hedeflenen planın gerçekleştirilmesinden sonra Gürcü askerlerinin bir bölümü Trabzon’da kalıp Ana-Hutlu’ya muhafızlık görevi üstlendiler.

Mısır’la ilişkiler

Giorgi 5, çağı Gürcüstanı doğu müslüman ülkeleri arasında saygınlık kazanmıştı. Gürcüstan’ın ün kazanması adını Mısır’a kadar ulaştırdı. Giorgi5, Mısır’la canlı ilişkiler geliştirdi. Mısır sultanlarının Gürcü krallarına karşı davranışları onların Gürcülere karşı ne derece saygılı olduğunu gösterir.

Arap tarihçilerinin verdiği bilgilere göre Mısır Sultanı Gürcü Kralına yazdığı mektubu şu sözlerle başlıyordu: ‘Zatı alileri, korkusuz, şöhretli, kuvvetli, şövalye, yorulmaz bilmez savaşçı, arslan yürekli, taç-taht sahibi, dinini, inancını koruyan, tebalarına merhamet eden, Rum (Ortodoks) kralları arasında en yüce Gürcü sultanı, denizlerin, boğazların hazinesi, şövalyelerin koruyucusu, atalarının zafer sancağının taşıyıcı Rum (Bizans) tahtının varisi, Asur krallarının koruyucusu, taçlılar arasında seçkin olan, Hıristiyanların koruyucusu, yücelticisi, İsa dinine inanıp güvenen, kutsal yerlerin hamisi, yücelticisi, azizlere güvenip saygı duyan, Roma Papası’nın kurtarıcısı, Müslümanların dostu, dostlar arasında en güvenilir olanı, krallar ve sultanlar arasında en yüreklisi, Allah sizi uzun ömürlü etsin.’

Giorgi 5 Parlak’ın isteği üzerine Mısır Sultanı Hıristiyanlarca kutsal sayılan bazı yerleri Gürcülere iade etti. Müslümanlar tarafından işgal edilip camiye çevrilen Filistin’deki Haç Manastırını Gürcülere geri verdi. Bundan başka Gürcülere at sırtında, ellerinde Gürcü bayraklarıyla Kudüs’e girme izni de verdi. Böyle bir hak Gürcüler dışında hiçbir Hıristiyan halka verilmiş değildi.

Mısır Sultanının Gürcülere bu denli ödün vermesi onların gücünü takdir edip dostluğunu kazanma arzusundan ileri geliyordu. Böylece 14. yüzyılın ilk yarılarında Gürcüstan eski uluslararası önemini yeniden kazanmış oldu.

Gürcü Kralı Giorgi V. Parlak 1346 yılında yaşama veda etti."

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.194, Sorun yayınları)