Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Vahtang 3’ün tahta çıkması (1302-1308)

“Vahtang 3’ün ülkesi Doğu Gürcüstan topraklarının Tbilisi ve güneyindeki Dmanisi ile Samşvilde bölgelerini kapsıyordu. Dağlık bölgeler Davit 7’nin elindeydi. Samtshe’de ülkeden koparılıp İlhanlı hakimiyetine sokulmuştu. Kral Vahtang barışçıl bir insandı. Bu sayede kardeşleri arasında gerginlik olmadı.

Vahtangi’nin dış problemleri her şeyden ağırdı. Bitmez tükenmez Moğol savaşlarına katılmak çok zordu. 1299 yılından bu yana Mısır sultanlarına karşı Moğol cephesinde savaşıyordu. Moğollar bu savaşlar sırasında birçok Mısır kentini ve bu arada Damasko (Şam)ı da işgal ettiler. İlhanlılar adına Gürcü ve Ermeni birlikleri 1300 yılında Damasko’ya hakim oldular. Damaskolular 4 ay kadar sonra İlhanlılara karşı ayaklandılar. Bu nedenle buraya takviye birlikler gönderme gereği ortaya çıktı. Takviye birlikleri arasında Gürcü Kralı Vahtang 3 ile Gürcü birlikleri görev aldı. Üç yıl kadar süren savaş sonucu Moğollar kesin yenilgiye uğradılar. Bu savaş çok sayıda Moğol ve Gürcü askerinin yaşamına mal oldu. Kazan Kağan yenilgiyi hazmedemedi. Savaş hazırlıklarını sürdürdü. Ancak buna fırsat bulamadan 1305’te öldü.

Tahta çıkan yeni kağanın ilk işi İran’ın kuzey bölgelerindeki dağlık Gilan eyaletini ele geçirmeyi planlamak oldu. Bu iş için büyük bir ordu hazırladı. Gürcü Kralı Vahtang 3 ile Samtshe Spasaları Beka’yı da askeriyle çağırdı. Önce hücum savaşı başlatılacak, sonra hileli geri çekilme (Ricat) taktiği uygulanacaktı. Düşman böylece siperlerdeki Gürcü

Birliklerinin kucağına çekilecekti. Çarpışmalar sonucu İlhanlı ordusu perişan oldu. Sayısız Gürcü askeri de yaşamını Moğol çıkarlarına kurban etti.

1308 yılında Gürcü Kralı Vahtang 3 öldü. Üç yıl sonra da ağabeyi Davit 7, yaşama gözlerini kapattı.

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.191, Sorun yayınları)