Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Davit’in Nrin oğlu Prens Vahtangi’nin Doğu Gürcüstan’a kıral olması

“İlhanlı Kağanı Argun Davit 5, Narin’in oğlu Vahtangi Doğu Gürcüstan’a kral yapmakla birkaç hedefe birden varmayı düşünüyordu. Bunlardan bazıları, tüm Gürcüstan’ı ele geçirmek, haraç ve vergileri artırmak hazinesini zenginleştirmek, İmereti kralı Davit 5 Narinin gönlünü kazanıp şerrini defetmekti.

1289 yılında Kağan’ın talimatı üzerine Kutlu Buğa İmereti’ye giderek Davit 5’in oğlu Vahtangi’yi Doğu Gürcüstan’a getirdi. Babası Davit 5 de oğlu ile beraber gelmişti. Davit Narin Tbilisi saray erkanından oğlu Vahtangi’ye karşı bağlılık yemini aldıktan sonra tekrar ülkeyi İmereti‘ye, Kutsisi’deki sarayına döndü. Oysa Kutlu Buğa için yeni kral Vahtang ile anlaşmak pek kolay olmayacaktı. İki yıl içinde aralarında düşmanlık belirdi. Kutlu Buğa bazı oyunlarla Vahtang 2’yı tahttan indirtmek, yerine Demetre 2’nin oğlu Daviti getirmek çarelerini aramaya başladı. Davit’in yaşı küçüktü. Kutlu Buğa kendisini Davit’in danışmanlığına tayin ettirecek, tahtı dilediği gibi yönettirecekti.

Kutlu Buğa Moğollar önünde bu konuda çaba harcadıysa da bir şey çıkaramadı. Bunun nedeni, soylu, etkin kişilerin Vahtangi’yi tutmalarıydı. Gürcü devlet büyükleri Kutlu Buğa’nın sinsi niyetlerini pek iyi anlıyorlardı. Kutlu Buğa’nın niyeti Gürcü tahtını ele geçirmekti.

Vahtang 2, ne yazık ki kısa ömürlü çıktı. 1292 yılında kısa süreli bir hastalıktan sonra öldü. Oğlunun zamansız ölümü babası Kral Davit 5 Narin’i pek sarstı. Ertesi yıl, 1293 yılında da Davit yaşama gözlerini kapattı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.184, Sorun yayınları)