Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Davit Narin’in ilişkileri

“Davit 5. Narin Batı Gürcüstan’a indikten sonra burası bağımsızlığını korumayı sürdürüyordu.

Davit Narin Davit Ulu’ya nazaran daha akıllı, daha dikkatli, daha tedbirli ve uzak görüşlü bir insandı. Ülkesini İran İlhanlıları şerrinden korumak için bu ülkeyle kavgalı olan devletlerle diyaloğa girmekte yarar görüyordu.

Mısır’la ve İlhanlılar’la ilişkiler

Bu yıllarda İlhanlılarla Mısır’ın arası iyice gerginleşmişti. Atınordu Moğolları İlhanlılara karşı Mısır’a yaklaşma politikası güdüyorlardı. Davit Narin de aynı politikayı izlemeyi yeğledi. Davit Ulu da 1264-1265 yılları arasında iki kez Mısır’a hediyelerle yüklü iyi niyet elçileri göndermiş, olumlu ilişkiler başlatmıştı.

Davit Ulu Altınordu devletiyle de iyi ilişkiler geliştirme gayretini gütmüştü. Davit Narin İlhanlıların iç düşmanlarıyla gizli ilişkiler kurup onlardan yararlanma yolunu denedi. İlhanlı idaresine karşı tavır alan bazı Moğol prensleri, yüksek memurları ve subayları İmereti’ye davet ederek onları korudu.

Trabzon Kırallığı’nda otorite mücadelesi

Yakın doğu ülkelerinde Moğol hakimiyeti kurulması Trabzon Krallığı üzerindeki Gürcü otoritesini zayıflatmıştı. 1244 yılından bu yana Trabzon Keizar’ı Manuil 2 Moğollara vergi vermeye mahkum edilmişti.

Bizans İmparatoru Trabzon Keizarlığında Gürcü sempatizanı yöneticileri ülkeden çıkarıp bu krallığı kendi etki alanına sokma çabası veriyordu. Trabzon Krallığının yönetici kadroları, Gürcü sempatizanı olmasına karşın Bizanslılar 60’lı yıllarda bu hedeflerine kısmen de olsa ulaşmayı başardılar.

Gürcüler Bizanslıların Trabzon Krallığı üzerinde otorite kurmalarını eli kolu bağlı seyredemezlerdi. 1282 yılında Davit 5. Narin Trabzon Keizarlığı’na karşı harekete geçti. Ülkeyi tümüyle ele geçiremediyse de önemli bir bölümünü işgal etti. Trabzon Keizar’ı bir süre önce Bizanslılar tarafından İstanbul’a götürülmüş, orada alıkonmuştu.

İoane 2, 1284 yılında ülkesine döndüğünde Gürcüstan’da evli bulunan kız kardeşi Teodora’nın ülkesini işgal ederek tahta el koyduğunu gördü. Teodora iktidarı ancak Gürcülerin yardımıyla ayakta durabilirdi. Artık Trabzon tahtında Gürcü politikası doğrultusunda bir hükümet bulunuyordu. Fakat Bizanslılar buna tahammül edemediler. Şiddetli çarpışmalar sonunda Teodora’yı indirip İoane 2’yi yeniden tahta çıkardılar.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.181, Sorun yayınları)