Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Samtshe Beyliğinin Gürcüstan’dan ayrılması ve Ulu-Siani Moğol idaresinin kurulması

“Kötü niyetli kimseler Davit Ulu’ya giderek Samtshe Başkomutanı Sargis Cakeli’nin kendisine karşı ayaklanma hazırlığı içinde olduğunu bildirdileı. 1266 yılında Moğollara karşı çarpışmak için Tbilisi’ye gelen Sargis Cakeli, Davit Ulu tarafından yakalanıp zindana atıldı. Spasalar Cakeli’nin askerleri Moğol Kağanı’na giderek bu duruma çözüm istediler.

tran İlhanlı Kağan’ı Abağa Davit Ulu’ya haber göndererek Sargisi serbest bırakıp kendi yanına göndermesini istedi.

Serbest bırakılan Spasalar Sargis Cakeli, Abağa Kağan’a (Cengiz Han’ın torunu, b.n.) giderek artık Davit Ulu ile bir arada yaşayamayacağını, kendi bölgesi Samtshe’nin Gürcüstan’dan ayrılıp bağımsızlık verilmesini, Moğolların deyimiyle buraya ‘Hasincu’ statüsü verilmesini istedi. Gürcülerin “Ulusian” adı verdikleri bu statü ülkenin doğrudan doğruya Kağan emrine verilmesi anlamı taşıyordu. Artık Gürcüstan burada hiçbir tasarruf yetkisine sahip olamayacaktı.

Gürcüstan doğu-batı olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Samtshe’nin de ayrılmasıyla ülke üç parçaya bölünmüş oldu. Ancak artık bu üçüncü parça Gürcüstan olmaktan çıkmış, Moğol toprağı halini almıştı. Sargis Cakeli kaprisleri yüzünden ülke bütünlüğünün parçalanmasına neden olmuştu.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.180, Sorun yayınları)