Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kilise mülkleri yüzünden mücadele

“Moğol egemenliği başlangıcında Gürcü soyluları düşmanla anlaşma yolunu seçtiler. Rütbeliler, Aznaurlar işgalci düşmanla bir olup ülke yönetiminde söz sahibi olmak uğruna Moğollar için halktan vergi ve haraç toplamayı görev edindiler.

Fakat ağır vergiler, angaryalar, savaşlar nedeniyle çöken ekonomi, bitme noktasına gelen vergiler feodalleri de zor duruma düşürdü. Artık topraklar Moğol haraç ve vergilerini karşılayacak kadar ürün vermiyordu. Halk geçimini başka yollardan temin yollarına yöneldi. Topraklarını satıp elden çıkarmak bu yollardan biriydi. İcar ve ortakçı aramak da başvurulan çarelerden bazılarıydı. Toprakları azalan feodaller krala sızlanmaya başladılar. Hazine mülkleri de pek azaldığından kral onlara çare bulamıyordu.

Moğol egemenliği yıllarında diğer kesimlere nazaran kilise çalışanları daha şanslıydılar. Moğollar kiliselerle bol bol ihsanlarda bulunmuş onları zengin etmişlerdi. Gürcü sarayı kilise mallarına el koyup onları yoksullaşmış feodallere dağıtmaya karar verdi. Geri alınacak kilise mülkleri özellikle önceleri krallar ve feodaller tarafından onlara bağışlanan mülklerdi. Bu yıllarda Doğu Gürcüstan Mtsignobartuhutsesi makamında Basil Ucarmeli Çkondideli bulunuyordu. Kilise mülklerini kamulaştırma işi başbakan mevkiindeki bu Basil Ucarmeli’ye düşüyordu.

Kamulaştırma kararı kilise yöneticilerini son derece rahatsız etti. Bunun sonucu olarak, kral, kilise ve feodaller arasında yoğun mücadeleler başladı.

1263 yılında bir Din İşleri Kurultayı toplandı. Bu toplantıda alınan karar uyarınca Kral Davit 6’ya ültimatom verilerek kiliseden toprak alımlarının durdurulması, alınan toprakların geri verilmesi, bu yerine getirilmediği taktirde kilise kapılarına Kilit vurulup din hizmetlerinin yerine getirilmeyeceği bildirildi. Buna karşın saray bu isteğe kulak asmadı. Böylece kilise davayı kaybetmiş oldu.

Kiliseye karşı yürütülen kampanyanın başında bulunan Basil Ucarmeli din adamlarının nefret ve intikamını üzerine çekmişti. Basil aleyhinde yoğun bir karalama kampanyası başlatıldı. Davit Ulu’ya giden bazı din adamları Mtsignobartuhutsesi Basil’in kendisine karşı komplo hazırlamakta olduğunu söyleyip buna inandırdılar. Davit Ulu bu ihbarı soruşturma gereği duymadan Basil’in ipe çekilmesini emretti. Baş Vezir durumundaki Basil Ucarmeli böylece kiliseye kurban edilmiş oldu.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.179, Sorun yayınları)