Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kohtastavi suikastı ve Tsotne Dadiani’nin kahramanlığı

“Ülke koşullarının ağırlaşması Moğollara karşı ayaklanma fikri ortaya çıkardı. Egarslan Bakurtsiheli, Tsoıne Dadiani, Varam Galgeli, Kvarkvare Cakeli, Şota Kupri, Gamrekel Toreli, Sargis Tmoğveli, Torğva Pankeli ve Samtshe komutanı Cavaheti’deki Kohtastavi mevkiinde toplaşıp durumu görüştü. Moğöllara karşı ayaklanmanın kaçınılmaz olduğuna karar verdiler. Ayaklanmanın her bölgede aynı anda başlatılması için zaman tayin edildi. Ne var ki bu gizli toplantı ihbar üzerine Moğollar tarafından basıldı. Gürcü beylerinin çoğu yakalanıp hapse atıldı. Gürcü Beyleri Ermenistan’da bulunan Moğol Noyanı’na götürüldü. Noyan suçluların ifadelerini aldırdı. İfadelerinde, Moğollara ödenecek vergilerin toplanma işini görüştüklerini söyleyip ayaklanma suçlamalarını reddettiler. Noyan buna inanmadı. Gürcü feodalleri çırıl çıplak soyundurarak vücutlarına bal şerbeti sürdürdü. Açık bir meydanda güneş altında ağaç kazıklara bağlatıp sineklerin sorguçlarına terketti. Böylece onlara gerçeği söyletmeye çalıştı.

Samegrelo feodali Tsotne Dadiani rastlantı sonucu tutuklanmaktan kılpayı kurtulmuştu. Arkadaşlarının başına gelen şanssızlığı duyar duymaz atına atlayarak Ermenistan’a, arkadaşlarının bulunduğu alana geldi. Atından atlayarak giysilerini çıkardı. Cezalılann arasına girip oturdu. Tsotne’nin hayret verici bu hareketini gören Moğol nöbetçiler nedenini sordular. Tsotne de, Benim arkadaşlarım suçsuzdur. Sizin yasalarınız suçsuzları cezalandırıyorsa beni de cezalandırın. Çünkü toplantıda ben de yardım” dedi. Tsotne’nin fedakarlığı başarıya ulaştı, tutsaklar serbest bırakıldı. Eski Gürcü tarihleri bu konuda şunları yazmaktadır:

‘Tsotne’nin bu cesaretli hareketi Moğolları hayran bıraktı. Gürcü Beylerinin suçsuzluğuna inandırdı. Beyler mutlak ölümden kurtuldular’.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.170, Sorun yayınları)