Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Harezmliler Gürcüstan’da

“Tbilisi kentini ele geçirmek Celaleddin için büyük bir zafer, Gürcüler içinde o derece büyük bir hezimetti. Gürcü Ordusu’nun yenilmesi onun ününü gölgeliyordu.

Ani ve Kars’ı alma çabaları

Celaleddin askerlerini Gürcüstan’ın değişik bölgelerine göndererek ele göze gelen ne varsa talan ve soygun ettirdi. Gürcü genel kurmay başkanı İvane Atabeg ve ekibi hâlâ kendilerine gelememişti. Bazı Gürcü feodaller ve subaylar kendi inisiyatifleriyle Ani, Kars gibi kalelere sığınıp düşmana karşı savunma savaşı vermek istediler. Bu dağınıklık Harezmliler’in işlerini kolaylaştırıyordu. Celaleddin ordusunu ikiye ayırdı. Bu iki kaleyi kuşatma altına aldırdı. Ancak ne Ani’yi, ne de Kars’ı ele geçirmeyi başaramadı.

Harezmliler’in Ahlat’a saldırması

Celaleddin kuvvetlerini Ahlat üzerine yöneltti. Ahlat kenti Müslümanların yaşadığı bir kentti. Gürcüstan vasalıydı ve Celaleddin’e karşı Gürcülerle birlikte hareket ediyordu. Gürdüler Ahlatlıları Celaleddin’e karşı uyardılar. Ahlatlılar da düşmana karşı önlemler alıp beklemeye koyuldular. Celaleddin hazırlıklı Ahlatlılar karşısında varlık gösteremedi. Kenti ele geçiremedi.

Tbilisi için savaş

Celaleddin’in Tbilisi’de bir yıl kalması Tbilisi Halkı için iyi bir ders oldu. Bu eşkıyanın elinde kalan Tbilisi müslümanları zar ağlamaya başladılar. Müslümanlar hey’et oluşturup saraya gönderdiler. bugüne değin yaptıkları ihanetlerden dolayı özür dileyip Harezmlilerden kurtulmanın çarelerini görüştüler.

1226 yılında Gürcü Ordusu şaşkınlıktan kurtulup toparlandı. Kente hücum ederek düşmandan temizledi. Öte yandan Vasal beyliklere de imdat kuvvetleri gönderildi. Azerbaycan’daki Şeki ve Kabala kalelerinde bulunan Harezm askerleri Celaleddin’e Gürcü askerlerinin gelmekte olduğunu bildirdiler. Celaleddin direnç göstermeye cesaret edemeyerek askerleriyle birlikte kaçıp gitti.

Celaleddin Ahlat’ı almak için gösterdiği tüm çabaların boşa olduğunu anlayarak burayı bıraktı. Tbilisi’ye tekrar saldırmak için yola koyuldu. Gürcü genel kurmayı Celaleddin’i karşılamak için hazırlandı. Ancak saraydan gelen bir emirle kentin kalesi boşaltıldı. Kent de ateşe verildi. İşe yaramaz hale getirildi.

Bolnisi Savaşı

Bu sırada çevre Müslüman ülkelerinde Celaleddin’e karşı tavır değişti. Celaleddin Harezmşah’ın ülkelerini felakete götüreceğini anladılar. Rum (Selçuklu), Şam ve Ahlat şahları birleşerek Celaleddin’e karşı Gürcülerle beraber savaşa katılmayı kararlaştırdılar. Hazırlıklar başladı. Ancak Celaleddin’in casusları bunu zamanın da öğrenerek kendisine bildirdiler. Celaleddin elini çabuk tutup Gürcüstan bağlaşıkları Müslümanlara karşı saldırıya geçti.

1227-1228 yıl sonunda Harezmşah Celaleddin var gücüyle Gürcüler üzerine yüklendi. Bağlaşık güçler henüz ulaşmadan Bolnisi’de kanlı çarpışmalar başladı. Bu baskın savaş Celaleddin’e zafer getirdi. Bundan sonra cansiperane savunmaya karşın Ahlat’ı da işgal etmeyi başardı. Fakat bu onun son başarısıydı. 1230 yılında can düşmanı Moğolların Azerbaycan sınırlarına dayandıkları haberi ulaştı. Bu haber Celaleddin’in başına yıldırım etkisi yaptı. Alelacele toparlanıp ortalardan kayboldu. Celaleddin 1231 yılında bir Kürt tarafından hançerlenerek öldürüldü.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.163, Sorun yayınları)