Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gürcü tahtının varisi problemi

Tamar’ın kıraliçe ilan edilmesi

“Gürcüstan saray geleneklerine göre boşalan kırallık makamına eski kralın büyük oğlu oturtulurdu. Giorgi 3’ün erkek evladı yoktu. Demna’nın öldürülmesiyle hanedanda tahta geçecek prens kalmamıştı. Giorgi 3 bunu iyi gördüğü için daha sağlığında, 1178 yılında kızı Tamar’a taç giydirip tahta çıkardı. Tamar tahta iyice ısınıncaya kadar da ona yardımcı olacaktı. Gürcüstan tahtı baba kız arasında ortaklaşa idare edilecekti. Ancak 1184 yılına değin tahtın gerçek sahibi Giorgi 3 oldu. Bu tarihte ölen Giorgi, kızı Tamar’a kalabalık nüfuslu büyük bir ülke bıraktı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.148, Sorun yayınları)