Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Giorgi 1’in tahta çıkması

Kahet-Heriti’nin başkaldırması

“Girgi 1. henüz küçük yaşlarda ölen Kral .Bagrat 3’ün yerine tahta çıkmak zorunda kaldı. Kartli-Kaheti soylu Aznaurları bunu fırsat bilerek Bagrat 3 tarafından ülkelerine tayin edilen idareci memurları koyarak kendi eski idarecileri yeniden işbaşına getirdiler. Böylece Kartli-Kaheti Birleşik Gürcüstan’dan tekrar kopmuş oldu.

Bizanslılar’la savaş: Kral Giorgi 1. tahta çıkar çıkmaz dikkatini Güney Gürcüstan’a çevirdi. Giorgi 1014-1016 yıllarında Bulgarlar’la savaş halinde bulunan Bizans İmparatoru Basili’nin sıkıntılı durumundan yararlanarak, Kral Davit Kurapalati’nin ölümünden sonra Bizanslılarca el konan Gürcü toprakları Tao-Klarcetiyi ele geçirdi. Keizar, işleri hafiflediğinde Kral Giorgi’den Tao’dan çekilmesini istedi. Bu ültimatomu reddeden Giorgi çevredeki Müslümanlarla gizli görüşmeler yaparak Bizans’a karşı birlikte harekete geçmeyi teklif etti. Bu gizli ittifak Keizar Basili’nin gözünden kaçmadı. 1021 yılında kalabalık ordusuyla Gürcüstan üzerine yürüdü. Giorgi aceleyle düşman karşısına çıkmak zorunda kaldı. Savaş Basiani’de (Pasinler) başlayacaktı. Fakat Gürcüler savaşa girmeden Oltisi (Oltu), oradan da Kola’ya (Göle) çekildiler. Bizans ordusu Gürcülerin arkasından kovaladı. Şirim köyü civarında çatışma başladı. Bu çatışma çok sayıda askerin canına mal oldu. Ünlü Gürcü komutanlardan Liparit oğlu Rati ile Hurtsi ölenler arasındaydı. Gürcüler bu savaşta kaybeden taraf oldu.

Kıral Giorgi Ardahan’a doğru çekildi. Oradan Samtshe’ye geçti. Basili Cavaheti yoluyla Gürcülere yetişmeyi denedi. Yol boyunca önüne çıkan her şeyi yerle bir etti. Giorgi 1. Trialeti’ye inmek zorunda kaldı. Orada takviye güçleri bekliyorlardı. Keizar artık onu izlemekten vazgeçip ülkesine geri döndü. 0 kışı Bizanslılar Trabzon yakınlarında bir yerde geçirdiler. Oradan Abhezeti’ye saldırmak için gemi inşaatına ve diğer askeri hazırlıklara başladılar.

Bu sırada Gürcülerle Bizanslılar arasında barış görüşmeleri başladı. Ancak Giorgi 1. bu görüşmeleri uzatıp savsaklamaya çalışıyordu. Böylece vakit kazanmak istiyordu. Niyeti elverişli fırsat elde edip Bizanslılarla darbeler indirmekti. Keizar bunu sezinledi ve elini çabuk tuttu. Gürcülere karşı gecikmeden saldırıya geçti. Bu çarpışmalarda da kaybeden taraf Gürcüler oldu. 1023 yılında Giorgi 1. çok ağır koşullarla barış anlaşması imzalamak zorunda kaldı. Bu anlaşmaya göre: Gürcü Kralı Giorgi 1. Davit Kurapalati’den kalma Tao-Kola, Ardahan ve Cavaheti topraklarını Bizanslılara geri verecekti. Giorgi’nin küçük yaştaki oğlu Prens Bagrati de üç yıllık süre ile Keizar’a rehin bırakılacaktı.
Giorgi 1. 1027 yılında yaşama gözlerini kapattı. Yerine küçük yaşta ki oğlu Bizans’tan getirilerek taç giydirildi.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.132, Sorun yayınları)