Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kartli Erismtavari makamının lağvedilmesi

“Sekizinci yüzyıl sonları ile 9. yüzyıl başları arasında işgalcilerle işgale uğra­yanlar arasındaki mücadele iyice kızıştı. Savaş Kartli topraklarının orta kesimlerindeki kent merkezlerinde şiddetlenmişti. Araplar 9. Yüzyıl başlarında Kartli Eristavlığını lağvedip Eski Gürcü aristokrasisine mensup ‘Sepetsuli’ soylu Aznaurlarların tümünü kılıçtan geçirdiler. Özellikle Kura nehri boylarındaki Gürcü Halkı çok büyük zarar ve tah­ribatlara uğratıldı. Buna karşın savaş tüm şiddetiyle devam etti. Yerel halkın yanı sıra başka bölgelerden gelen sığınmacılar da işgalci düş­manlara karşı ölüm kalım mücadelesi veriyorlardı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.118, Sorun yayınları)