Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Sabanisdze’nin vaazları

“İoane Sabanisdze bunu Gürcü Halkı’nın ulusal ve dini duygularını kamçılamak için kullandı. Dedi ki; ‘İşte biz öyle bir ulusuz ki, öyle yüce bir dine sahibiz ki boyunduruğu altında bulunduğumuz uluslar bile bize özen ip dinimize giriyorlar, bizden biri olmayı arzuluyorlar. Bu uğurda canlarını bile vermekten çekin­miyorlar’. 

Sabanisdze Arap korkusundan eriyip giden, güçlü rüzgarlar önünde kuru sazlar gibi eğilip savrulan Gürcü Halkı’na moral vermek için çırpı­nıyordu. Sabanisdze Araplar tarafından yanıltılıp, korkutulup satın alı­nan, yoldan çıkarılan bazı Gürcülerin kendine gelmelerini istiyordu. ‘Özelliklerimizi yitirip yabancı toplum içinde eriyip gitmeyelim. Bu ya­bancı ihtirasını dizginleyin, engelleyin’ diyordu.

İoane Sabanisdze ve onun gibi vaizci Gürcü aydınları Gürcü Halkı arasında dayanışma, uyum içinde olma, mücadele ruhu kazanma, ulu­sal kurtuluşa yürüme bilinci açısından çok yararlı oluyordu.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.117, Sorun yayınları)