Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Araplar’ın güç kazanması ve Egrisi’ye inmeleri

“Üç cephede kılıç sallamak zorunda kalan Gürcü Halkı nihayet zayıf düştü. Bu da en çok Arapların işine yaradı. Artık 7. Yüzyıl sonlarına doğru Kartli’de Araplar ayaklarını daha sağlam basabildiler.

Bu yıllarda batı Gürcüstan eskiden olduğu gibi tutarsız işler dönüyordu. Halkın bir bölümü başlarında beliren Arap belasını korkunç ve tehlikeli düşman sayarak tedbirler düşünürken diğer bölümü de onları uzaklardan gelmiş, zararsız insanlar olarak görüyordu. 697 Yılında Egrisi Patrikiozu Sergey Bizanslılara karşı başkaldırıp ülkesini Araplara teslim etti. 8. Yüzyıl başlarında Arap askerleri Egrisi Başkenti Tsihe Goci’ye ve Kodori Irmağı boylarındaki bazı kale ve surlara yerleştiler. Buna pek öfkelenen Bizans Keizarı Alaniarı kiralayarak bir türlü boyun eğdiremediği Kartli, Egrisi ve Aphazeti’ye saldırttı, buraları birer baykuş tüneğine benzetti.

Gürcüler aslında ne Rizanslıları ne de Arapları sempati ile karşılamıyoriardı. Her fırsatta her iki düşmana karşı canla, başla mücadele sürdürüyordu.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.114, Sorun yayınları)