Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kartli’nin bağımsızlık mücadelesi

“Bu anlaşmaya karşın Araplar Kartli’de iki yıldan fazla kalamadılar. 657-661 yıllarında Halifelikte iç karışıklıklar başgösterdi. Bundan dolayı Gürcüstan’da daha fazla kalmaya fırsat bulamayıp ülkelerine dönmek zorunda kaldılar. Kartli’de durum belirsizliğe büründü. Araplar kısa aralıklarla sınırlarda kayboluyorlardı. Arada bir Bizanslılar da kafalarını uzatıp Gürcüler’den kendi haraç hisselerini istiyorlardı. 686 yılında Keizar Halife anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmaya göre, Kıbrıs adasından, Ermenistan’dan, Kartli Gürcülerinden toplanacak haraç aralarında bölüştürülecekti. Onların bu arzuları ‘Canlı ayıdan post çıkarmak’ gibi çirkin ve tehlikeliydi. Güney Kafkasya halkları bu iki düşmana karşı omuz omuza verip ölüm kalım savaşı başlattı.

Bu çarpışmalardan birinde Kartli Eristavı Nerse Ermenistan cephesinde bir Arap birliğini yaman bir biçimde yenilgiye uğratıp kaçırdı. Gürcü Halkı Bizanslılara karşı da boyun eğmeye yanaşmıyordu. 686 Yılında Bizans Keizarı Kartli, Ermenistan ve Albanya ülkelerini itaat altına almak için ordusunu gönderdi. Fakat bu ordunun çabaları hiçbir başarı sağlayamadı.

Gürcülerin üçüncü düşmanı da kuzeyden sınırlara dayanan Hazarlardı. Gürcüstan topraklarında Hazarlar da soygun, talan ve çapulculuktan paylarına düşeni alıyorlardı. 689 Yılında Hazarlar Ermenistan’ı darmadağın edip Kartli ve Albanya liderlerini kılıçtan geçirdiler.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.113, Sorun yayınları)