Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kültürel gelişme

“Bu dönemde kilise ve inanç konularında değişiklikler yapıldı. Yukarıda da değinildiği gibi 7. Yüzyıl ilk yarılarında Kartli’de Diofizitlik yaygındı. Keizar Herakle Tbilisi kentini ele geçirdikten sonra Diofizitlik akımı daha da güçlendi. Saldırgan karşıtlar ve ateşperestler sindirildi. Herakle Kartli’nin büyük kentleri Thilisi, Mtsheta ve Ucarma kiliselerinde pek çok kan akıttı. Bu kiliselere sığınanlar arasında Ateşperestler de vardı. En kalabalık sığınmacı gurup ise Monofizit gurubuydu. Zamanın bir Gürcü tarihçisinin ifadesine göre, ‘Heraklius İsa dinini parazitlerden temizledi.’ Bu sırada insanların öldürülmesi dışında onlara ait ne varsa, kültür varlıkları, yazılı kültür kaynakları da çiğnenip temizlendi.

7. Yüzyıl içinde Doğu ve Batı Gürcüstan Devletleri arasında yakınlaşma süreci hız kazandı. Artık bu yakınlaşma sürecine ne mezhep farklılığı ne de politik gerginlik engel olamıyordu. Gürcü Dili ve yazısı bu dönemde Batı Gürcüstan’da gelişmenin doruklarına yükseldi.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.112, Sorun yayınları)