Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gürcüstan Bizans etkisi altında

“Bu tarihten başlayarak yarım yüzyıl boyunca Güney Kafkasya Bizans etkisi altında yaşadı. Bizans etkisi Doğu ve Batı Gürcüstan bölgelerinde kendisini değişik, biçimlerde gösteriyordu. Bizanslılar Egrisi’de kendilerini daha rahat hissediyorlardı. Egrisi Kıralını daha çok sıkıştırıp baskı altında tutuyorlardı. Giderek 7. Yüzyıl sonlarına doğru Bizanslılar Laz Kıralı unvanı yerine Laz Patrikliği unvanını yerleştirdiler. Patriklik makamı Roma İmparatorları nezdinde saygın yeri olmakla beraber Laz halının patrik düzeyine düşürülmesi asla kabul edilemez bir durumdu.

Bu sırada Kartli Devleti Aznaurlar tarafından seçilip başa getirilen Eristavi tarafından idare ediliyordu. Eristavi makamı bağımsız kıral statüsüyle eşit değildi. Keizar bu Eristavilik makamının yetkilerini genişletip onu Aznaurların etkisinden kurtarmayı düşünüyordu. Bunu yapmakla Keizar Eristavi’nin gönlünü kazanmayı hedefliyordu. Keizar Gürcülerden sadece sadakat ve askeri yardım istiyordu. Onların iç işlerine karışmıyordu. Keizar Gürcü Eristavlarına Bizans nişan ve rütbeleri veriyordu. Bu nişan ve rütbeler Patriklik , Kurapalatlık vb. gibi unvanlardı. Bu unvanlar Eristaviler için gelecekte ümit verici işaretler sayılıyordu.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.111, Sorun yayınları)