Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Yedinci yüzyıl içinde Gürcüstan’a komşu olan devletlerde durum

“Geçen süre içinde Gürcüstan’a komşu olan devletlerde büyük değişiklikler oldu. Aile yaşamında, toplumsal yaşamda, devlet yapısında yenilikler görüldü. Bazı etnik toplumlar tarih sahnesinden silindi. Bazı yeni etnik toplumlar ortaya çıktı.

BİZANS: Bu arada Roma İmparatorluğu’nda da büyük değişiklikler oldu. 4. Yüzyıl sonlarında Roma ikiye bölündü. Doğu Roma başkenti Konstantinopol’e taşındı. 5. Yüzyıl sonlarında ise Batı Roma ortadan kaldırıldı.

Doğu Roma İmparatorluğu bu tarihten sonra varlığını tek başına sürdürmeye başladı. Bu ülke 7. Yüzyılda Bizans adını aldı. Eski Roma köle idaresi sistemine dayalı bir ülke iken, yeni Roma, yani Bizans İmparatorluğu Feodal sistemli idareye sahipti. Bu ülkede Yunan Dili Latin Dilini kökten söküp atmakta gecikmedi.

HUNLAR VE HAZARLAR: Kuzey Kafkasya’da da birçok yeni olay gelişti. 4. yüzyıldan bu yana burada Hunlar hakim unsurdu. Hunlar 5. 6. yüzyıllarda iyice gelişip güç kazanmıştı. 6. yüzyıl sonlarına doğru ise Hazarlar ilerlemeye başlayıp Hunlar’ın yerini aldılar. Volga ile Azov denizi arasını kapsayan eski Hun Devleti kısa süre içinde güçlü bir Hazar devletine dönüştü. Hazar devletinin hükümdarına Hakan deniyordu.

ARAPLAR: Arapların dünya tarihi sahnesine çıkmaları Gürcüler yönünden pek önemliydi.

Arap ülkesi Arap yarımadasındaydı. Arap yarımadasında en önemli kentler, Necd, Hicaz ve Yemen’di. Hicazda iki önemli ticaret kenti bulunuyordu. Bunlar Mekke ve Yasrib’di. Hicaz ve Yemen Arapları yerleşik yaşam sürüp tarım ve ticaretle geçiniyorlardı. İç bölgeler ise Bedevi Arapların yaşadığı topraklardı. 7. Yüzyıl başlarında Arap kabileleri birleştiler. Yeni bir devlet oluşturup başkanlığına da Muhammed’i getirdiler. Muhammed Araplar arasında yeni bir dinin tanıtımına başladı. Allah’ın peygamberi olduğunu iddia etti. Bu yeni dinin adı İslam’dı. Anlamı ise güvenip teslim olmaktı. İslama girenlere Müslüman (Teslim olmuş) adı veriliyordu. Bu dinin başka bir adı da Muhammedian (Muhammed taraftarları) idi. Muhammed’in söz ve vaazları Kur’ an adında bir kitapta toplandı. Kuran sözü Arapça’da (Okuma kitabı) anlamındadır.

Böylece yeni bir Arap devletinin temeli atılmış oldu. Sonraki yıllarda bu devletin hükümdarları Halife adı aldılar. Bu söz Arapça’da Vekil yani Muhammed’in Vekili anlamındadır. Bu sözden dolayı bu ülkeye bazen Halifelik adı da veriliyordu. Halifeler aynı zamanda İslam dininin liderleriydi.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.110, Sorun yayınları)