Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kartli’de İranlılar’ın güç kaybetmesi

“İran-Roma görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İran’da baş gösteren iç ayaklanmalar Kartli’de İran otoritesinin zayıflamasına yol açtı. Bu durumdan yararlanan Romalılar 591 yılında Ermenistan’ın büyük bölümünü ve Kartli’yi de Tbilisi sınırlarına değin kurtarmayı başardılar. 6. Yüzyıl sonlarına doğru Kartli gerçek anlamda İran boyunduruğundan kurtulmuştu. Burası Romalılara da bağımlı değildi. Ancak Tbilisi Kalesi İranlılar’ın işgalinden kurtarılmamıştı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.106, Sorun yayınları)