Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Kartli Eristavlığı’nın kurulması

İranlılar’a karşı savaş

“İran egemenliği halkın gelişip nefes almasını engelliyordu. Bu nedenle halkın birinci hedefi bu yönetimi başlarında atmak olmuştu. 572 yılında Kartli’de ve Ermenistan’da aynı anda ayaklanmalar patlak verdi. Bu ayaklanmanın Gürcü lideri Gurgeni idi. Tüm güney Kafkasya oymakları bu savaşta ortak düşmana karşı birlikte tavır aldıla. 573 yılında Lazlar, Abazgiler, Albaniler Ermenistan’ın yardımına koşup İran’a karşı savaşa girdiler.

576-577 yıllarında İran-Roma barış görüşmeleri başladı. İranlılar ısrarla Romalılar’dan Kartli ve Ermenistan topraklarını boşaltmalarını daha önce Romalılara sığınmış bulunan bura halklarının kendilerine iade edilmesini istediler. Romalılar İranlılar’ın verimli Kartli ve Ermenistan topraklarından asla vazgeçmeyeceklerini bildiklerinden bu isteklerine uymayı ancak Sığınmacı Gürcü ve Ermenileri geri iade etmemeyi karara bağladılar.

İran Şahı, yurduna dönmek istemeyen sığınmacıların Roma bölgesinde kalabileceklerini, dönmek isteyenlerin ise engellenmeden serbest bırakılmalarını istedi. Zamanın Romalı bir tarihçisinin verdiği bilgilere göre: İranlılar bu ayaklanmaları idare eden Gürcü ve Ermeni liderleri dışında kimsenin gönüllü yurtlarını terk etmeyeceğini iddia ederek halkı zorla Roma bölgesine süren bu liderlerin ele geçirilmesini gerekli görüyorlardı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.106, Sorun yayınları)