Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gürcüstan’da feodalizmin zafere ulaşması

Kartli’nin bağımsızlık mücadelesi

İran karşıtı halk hareketlerinin gelişip büyümesi

“Kartli Halkı ile İranlılar baştan beri birbirine güvensiz, kuşkulu, gözlerle bakıyorlardı. Daha 6. yüzyıl ortalarında Romalılar İberlerin (Kartli) İranlılarla zoraki dostluk kurduklarına, ellerine fırsat geçtiğin­de ayaklanıp onları kovacaklarına inanıyorlardı. Gerçekten İber Halkı İranlıların haraç, vergi, angarya gibi keyfi idareleri altında eziliyordu.

Baştan İran yanlısı olan büyük Aznaurlar şimdi onlara ters düşmeye başlamışlardı. İran boyunduruğunun ağırlığı Aznaurları da ezmeye baş­lamıştı. İranlılara karşı halk hareketi başladığında Aznaurlar bu hareketin başını çekmeyi üstlendiler. Bu hareketin sonuçlarından yararlar çıkarmayı düşünüyorlardı. Düşündükleri de gerçekleşti. 6. yüzyıl alt­mışıncı yıllarından sonra İranlılar Kartli'den kovulmaya başladı. Bu yıllar Gürcüstan’ın başka yerlerinde de İranlıların işlerinin zorlaştığı yıllardı. Kartli'de İranlılara karşı verilecek savaş için gerekli güç mevcuttu.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.105, Sorun yayınları)