Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Anlaşma koşulları ve Svaneti sorunu

“Daria kentin­de imzalanan anlaşmaya göre; İranlılar Egrisi'den hak iddia etmek­ten vazgeçiyorlar. Fakat Svaneti için öyle düşünmüyorlardı. ‘Svaneti bizimdi, bizde kalmalı’ diyorlardı.

Svanlar baştan beri Egrisi krallığının vasallarıydı. Svan idarecileri Egrisi kralları tarafından seçilir, görev başına getirilirlerdi. Egrisi Kral­ları Svanlardan bal, balmumu, deri ve buna benzer hediyeler kabul eder, bunlara karşılık ekmeklik buğday ve başka besin maddeleri gönderirlerdi.

İranlılarla savaşlar sırasında Svanlarla Egrisliler arasında anlaş­mazlık baş gösterdi. Svanlar artık Egrisi'nden buğday yardımı alamadıklarından dert yanıyorlardı. Bundan dolayı da İranlılara yönelmeyi düşünüyorlardı. Aslında Svanlar savaşlı, karışık dönemlerde güçlü gör­dükleri tarafa yamanmayı ülke çıkarları açısından yararlı görürlerdi. İranlılar Svaneti'den kıpırdamak niyetinde değillerdi. Svaneti geçit yollarının kendileri için çok önemli yeri vardı. Burada tutunabilirlerse Egrisi'yi kontrol ve tehdit altında tutabilirlerdi. Bunu iyi bilen Romalıla Svaneti'yi İranlılara bırakmak istemiyorlardı.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.103, Sorun yayınları)