Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Misimieliler’in ayaklanması

Egrisi’de İranlıların kesin yenilgiye uğratılması

“Misimieli topluluğu Apşillerin yukarılarında, Kodori Irmağı başla­rında oturuyordu. Onlar Egrisi Laz Krallığının uyruklarıydı. Kendileri­ne özgü dilleri, gelenekleri vardı. 555 yılında Romalı bir stratejist Mi­simielilere gelerek, o sırada Romalıların vasalı bulunan Kuzey Kafkas­ya’daki Alanlara (İron, Os) haraç vermelerini emretti. Misimieliler Romalı stratejistin getirdiği emri kabul etmediler. Misimieliler kendi kalelerinin de ellerinden alınıp Alanlara verilmek istendiği kuşku ve endi­şesine düştüler. Romalı stratejiste şu cevabı verdiler: Bize adaletsiz, haksız bir öneride bulunuyorsunuz. Siz bize ait bir şeyi başkalarına hediye etmek hakkına sahip değilsiniz. Eğer böyle adaletsiz fikirler taşıyorsanız derhal kalkıp burayı terk ediniz.

Stratejistin giriştiği bu aptalca iş, yanındaki elçi grubunun da dayak yemesine neden oldu. Gürcüstan'da dayak yemek mutlaka kanla temiz­lenmesi gereken olaylardandı. Bundan Roma Devleti’nin aşağılanması, anlamı çıkıyordu. Misimieliler bununla da yetinmeyerek oldu olacak o gece baskın düzenleyerek stratejist ve adamlarını kılıçtan geçirdiler. İranlılara gidip koruma ve sığınma istediler. Bu olay üzerine Misimi­ele gelen Romalılar çıldırmış gibi halka saldırdılar. Çoluk çocuk demeden önlerine geleni kılıçtan geçirdiler. Çocukları ok tepelerine takı­yor, havalandırıyor, uçurumlara savuruyorlardı. Buna karşın özgürlükse­ver Misimieli Halkı canavarlaşmış Romalılara boyun eğmeyerek direnç gösterdi. Sonunda onları püskürtmeyi de başardılar. Romalılar bu olayda barış yapmaktan başka çıkar yol göremediler. Misimieliler Romalılara bu olayda uğradıkları zararları tek tek göstererek tazminat istediler. Romalılar buna karşılık birtakım tavizler vermek zorunda kaldılar.

555 yılında  6O.OOO kişilik bir İran ordusu Tsikhe-Goci'deki Roma ordusuna baskın yaptı. Romalıların işi tehlikeye düşmüştü, fakat bir Laz'ın fedakarlığı onları ölümden kurtardı. İranlılar bir Laz'ı yakalayıp rehberlik yapmasını istemişlerdi. Laz onları yanlış yollardan yürüterek hedeften uzaklaştırdı ve kapana kıstırdı. Gizlice Lazlara ve Romalılara haber işaretleri göndererek kapana kısılmış İranlıları kılıçtan geçirtti. İranlılar bunun üzerine Pasidi'ye karşı saldırıya geçtiler. Fakat burada daha büyük yenilgiye uğrayıp 12.000 kadar asker yitirdiler. Aceleyle oradan çekilip gitmeye mecbur kaldılar.

İran Şahı, Egrisi'de savaşı yitirdiğini kabul etmek zorunda kaldı. Romalılara önce geçici bir barış anlaşması teklif ettiler. 562 yılında Da­ria kentinde daha geniş kapsamlı bir barış anlaşması imzaladılar.”

(Gürcüstan Tarihi, Nikoloz Berdzenişvili, Simon Canaşia, İvane Cavahişvili, s.102, Sorun yayınları)