Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Vizigotlar Trakya’ya kadar geldi...

“İmparatorluk (Roma İmparatorluğu b.n.), uzun süre, sınırlarına yığılan Cermen boylarını toprakları üzerine federe statüsüyle yerleştirmeyi iyi bir politika –ve nüfus azalmasına karşı bir çare- saydı.

Böylece, Valens döneminde, 200 bin –hatta denildiğine göre belki de daha çok- Vizigot, birden aşağı Moisia’ya yerleştirildi.

Ama bunlar hemen, hoş karşılanmadıkları gerekçesiyle ayaklandılar. 378’de, Hadrianopolis (Edirne) Savaşı’nda Romalılar ezildi ve Valens öldürüldü.

I.Theodosius, Vizigotlar’ı durdurmayı, onlara, onları federe statüsü içinde tutmayı sürdüren bir antlaşma imza ettirmeyi başardı. Ama, ölümünden sonra, Vizigot önder Alarik, peşinden gelen insan sürülerine Trakya’yı, daha sonra Makedonya’yı, Teselya’yı ve hatta Peleponnesos’u bile yağma ettirdi.

Arcadius, pazarlık etmenin ve Vizigotlar’ı İllyricum’da (İllirya) yeni topraklara yerleştirmenin ve Alarik’i magister militum per İllyricum (İllirya komutanı) atamanın daha akıllıca olacağını düşünerek öyle yaptı.

Bununla, Alarik’in yolunu değiştirerek batı yönüne çevrimek mi istiyordu? Düşündüğü bu idiyse, başarılı oldu. Honorius’un generali Stilico’ya yenildiği bir ilk denemeden birkaç yıl sonra Alarik yeniden saldırıya geçti ve 410 yılında Roma’yı ele geçirdi.

Bundan sonra Vizigotlar Galya ve İspanya’ya giderek orada yerleşti ve artık batıda hiç görünmediler.”

(Paul Lemerle, Bizans Tarihi, S.41)