Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Gordion kaç bölümden oluşur?

“Antik yerleşme topografik olarak üç farklı bölümden oluşur. Merkezde bulunan höyük, Yassıhöyük olarak adlandırılan yerdir ve ova tabanından 16 metre yükselir. Höyük 500x350 metre boyutlarındadır. Arkeolojik dolgunun en az dört metrelik bölümü ova tabanının altındadır ve böylece İlk Tunç Çağı’ndan Orta Tunç Çağı’na kadar höyükte biriken dolgunun yüksekliği 20 metreyi aşar. Tarihi boyunca surlarla çevrili olan merkez höyük bu nedenle ‘yukarı kent höyüğü’ olarak adlandırılır. Yukarı kentin güneyinde yine surlu bir aşağı kent, höyüğün kuzey ve kuzeybatısında ise bir kilometrekarelik bir alanı kapsayan sursuz bir dış kent yer alır. Jeomorfolojik araştırmalar Sakarya Nehri’nin, ortaçağdan önce farklı bir yataktan aktığını ve yerleşmenin doğusundan geçip güneye kıvrılarak yerleşme ile mezarlık  alanlarını birbirinden ayırdığını gösterir.”

(Prof. Dr. Mary M.Voigt, Arkeo Atlas dergisi, sayı 5, 2006)