Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Phryg inancı nasıldı?

“İnancı tek tanrıda birleştiren Phrygler, ‘bin bir tanrılı’ Anadolu pantheonundan, tüm tanrıların ve insanların anası, Yunan tanrıçaları olarak bildiğimiz ‘Anadolu Bacıları’nın anası bir tanrıçayı, özü seçmişlerdi. Ve ona bu nedenle Matar, diğer bir deyişle Ana demişlerdi. Sanki tarih tekerrür ediyor, Orta Anadolu’nun Neolitik insanı onlarla yeniden diriliyordu. Tanrıça yanından hiç ayırmadığı aslanıyla birlikte Phrygia’dan Batı’ya göçtüğünde de analığın büyüklüğüyle göçmüştü. Nitekim daha sonra Helenler ona Megale Meter Theon  ….lılar Mater Manga Deum demişlerdi.”

(Prof. Dr. Fahri Işık, Arkeo Atlas dergisi, sayı 5, 2006)