Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Phryglerin sonu nasıl oldu?

“Gordion’dan edinilen kanıtlar, Phryglerin en önemli kentinde İ.Ö. 7 yüzyılın sonlarında istikrarın ve varsıllığın korunduğu yönündedir. İ.Ö. 630-615 yıllarına tarihlenen bir Yunan vazosunun bulunduğu Phryg tümülüsünde, üzerine 50 tane altın pul dikilmiş elbise, bir altın küpe ve fildişi kakmalı ahşap bir nesne zenginliğin kanıtlarındandır. Herodot’un değindiği gibi Phryg Kırallığı o dönemde, henüz Lydia doğuya genişlemeden önce, hâlâ bağımsız olmalıdır. Ancak bu bağımsızlık fazla uzun sürmeyecektir. İ.Ö. 585 yılında, Phryg topraklarının Kızılırmak’ın (Halys) doğusunda kalan kesimi Med denetimi altına girer. Batıda kalan daha büyük alanlar ise Lydia egemenliği altındadır. Phryg Kırallığı’nın bağımsızlığını kaybetmesi, kültürünün de sona erdiği anlamına gelir. İ.Ö. 550 ile 540 arasında bir dönemde, tüm bu topraklar Pers egemenliğine girer ve Büyük İskender’in fetihlerine kadar geçen iki yüz yıl boyunca da öyle kalır.”

(Prof. Dr. Keith Devries, Arkeo Atlas dergisi, sayı 5, 2006)