Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Midas ne zaman öldü?

“Geç antik kaynaklar Midas’ın ölüm yılı olarak İ.Ö. 696’yı ya da 675-674’ü verir. Ancak bu tarihler güvenilir değildir. Başka bir şüpheli kayıt ise erken dönemi yazarlarından Strabon’un Midas döneminde Phryg ülkesinin göçebe Kimmerler tarafından istila edildiği ve bunun üzerine Midas’ın intihar ettiği üzerine yazdıklarıdır. Bu kayıt her şeyden önce diğer klasik kaynaklar ile çelişir. Midas ile ilgili güvenilir son kaynak Asur yazıtlarında İ.Ö. 709’da hâlâ işinin başında olduğunu söyleyen yazıttır.

Gordion’da kazılan tümülüslerden hiçbirinin Midas’a ait olduğu söylenemez. Yine de bazı küçük tümülüsler ya da belli bazı kazı alanları Midas dönemine tarihlenebilir. Tarihlemeler genelde Yunan çanak çömleği yardımıyla yapılır. Kemer ya da giysi iğneleri gibi çeşitli tunç eşyaların benzerleri ayrıca Phryg ülkesinin en güneybatısında bulunan Bayındır’daki D tümülüsünde bulunmuştur. Ayrıca, Bayındır’daki bazı örneklerin çok daha pahalı bir hammadde olan gümüşten yapıldığı görülür.”

(Prof.  Dr. Keith Devries, Arkeo Atlas dergisi, sayı 5, 2006)