Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Midas’ın ülkesine Asur saldırısı ne zaman oldu?

“İ.Ö. 710 ya da 709 yılında Asurlu Kilikia Valisi, Midas topraklarına saldırır ve bazı yerleşimleri yağmalar, halkı göçe zorlar. Bunun üzerine Midas Asur ile barış yapmak zorunda kalır. Arşivlerde Midas’ın Sargon’a boyun eğdiği ve haraç gönderdiği belirtilmektedir. Sargon’un İ.Ö. 709 yılında Kilika Valisine yazdığı mektupta ise Midas’ın değerli bir yandaş olduğu açıkça belirtilmektedir: ‘Şimdi Phrygler (Muşki) bizimle barış yaptığına göre… bakalım Tabal’ın kıralları ne yapacak…? Sen oradan bastıracaksın, Phryg de öbür taraftan bastıracak ve çok yakın zamanda kırbacını onların üzerine vuracaksın.’ ”

(Prof.  Dr. Keith Devries, Arkeo Atlas dergisi, sayı 5, 2006)