Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Midas bu devletlerle ne zaman ilişki kurmuş olabilir?

“Bu ilişkilerin geliştirildiği dönem olasılıkla Midas’ın Tyana ile kalıcı bağlar kurduğu ve böylece güneyde, belki de Toros Dağları’nın ötesinde bulunan Kilikia’da ordusunu konuşlandırdığı zaman dilimidir. Asur kaynakları bu yörede Midas’ın kuvvetleri olduğuna değinir. Asur Kıralı 2.Sargon İ.Ö. 715’te bu kuvvetleri o bölgeden dışarı atana kadar da Kilikia’da kalmıştır.”

(Prof.  Dr. Keith Devries, Arkeo Atlas dergisi, sayı 5, 2006)