Zamanda geriye doğru yolculuk yapmanın en kısa yolu tarih okumaktır

 

 

Midas neler yaptı?

“Asur kayıtlarına göre Midas, Geç Hitit Dönemi yöneticileri ile yakın ilişkilerde bulunmuş, böylece Phryg Kırallığı’nın yönünü Suriye-Hitit bölgesine çevirmişti. Arkeolojik olarak da bu yönelim İ.Ö.9.yüzyıldan itibaren gözlenir. Güneydoğu Anadolu ve Suriye’nin kuzeyi İ.Ö.8.yüzyılın ikinci yarısında Assur’un güçlü baskısını üzerinde hissetmeye başlar ve Asur kaynaklarında bu yöredeki yöneticilerin yardım için Midas’a başvurduğu yazar. Bu durumdan Midas’ın en azından Hitit-Suriye yöneticileri ile yazıştığı anlaşılır.”

(Prof.  Dr. Keith Devries, Arkeo Atlas dergisi, sayı 5, 2006)